De Loef

De gymzaal De Loef naast de bij Eemland Wonen in eigendom zijnde 'Sonneveltflats' aan de Drakenburgerweg zal plaats maken voor 28 nieuwe appartementen. 

De appartementen worden ongeveer 65 m2 groot. De hoofdentree ligt aan de Drakenburgerweg. In samenhang met de bestaande Sonneveltflat ontstaat aan de achterzijde een omsloten binnenruimte. Een deel hiervan wordt ingericht voor parkeren en het overgrote deel krijgt een verbeterde groeninvulling. De ontsluiting voor het parkeren is vanaf de prof. Fockema Andreaelaan.

Start bouw: 1e kwartaal 2020