Vluchtelingen uit Oekraïne

Veel mensen zijn door oorlogsgeweld niet meer veilig in Oekraïne. Zij slaan op de vlucht en kloppen ook in Nederland aan voor veilig onderdak. Als woningcorporatie stellen wij ons de vraag wat wij kunnen doen om deze mensen te helpen. Misschien stelt u zich wel dezelfde vraag. Ook daarover leest u hier meer.

Noodopvang doet de gemeente
De eerste noodopvang van vluchtelingen ligt bij gemeenten. De gemeente Baarn heeft vorige week twee locaties aangewezen voor de noodopvang. Zie hier het bericht van de gemeente daarover.

Noodopvang biedt voor de eerste weken en maanden een oplossing. Daarna komt tijdelijke opvang in beeld. Eemland Wonen heeft bij de gemeente gemeld dat wij ons daar graag voor willen inzetten. Wij vinden het daarbij belangrijk dat woningzoekers die al lang op de wachtlijst staan voor een huurwoning, hierdoor niet worden benadeeld. Wij houden u via onze website op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

Opvang bij mensen thuis
Verschillende huurders hebben ons benaderd met de vraag of zij mensen onderdak mogen geven. Het antwoord is: ja, dat mag. Maar u mag er geen geld voor vragen (dan is het namelijk onderhuur).

Wij begrijpen heel goed dat mensen graag iets willen betekenen voor vluchtelingen. Wel is het  belangrijk om goed na te denken of het bieden van onderdak de juiste keus is of dat u beter op een andere manier hulp kan bieden. Gastgezin bent u niet voor een paar dagen. Uw woning en uw leefomstandigheden moeten er geschikt voor zijn.

Heeft u bijvoorbeeld voldoende ruimte om logees een eigen kamer te bieden? Kunt u de extra kosten (gas, elektriciteit, boodschappen) dragen? Als er meer mensen in uw woning verblijven, nemen ook de geluiden toe. Gaan uw buren daar last van krijgen? Daarnaast kan het gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of uitkering.

Gemeente Baarn heeft het Steunpunt Oekraïne Baarn ingericht. U kunt zich daar melden als u overweegt vluchtelingen bij u te laten logeren. Vluchtelingenwerk heeft actuele en betrouwbare informatie verzameld voor mensen die overwegen onderdak aan te bieden.

Belangrijk om rekening mee te houden als huurder

 • Overbewoning is niet toegestaan en veroorzaakt vaak overlast. Er is sprake van overbewoning als het aantal bewoners van de woning zo groot is, dat er veiligheids- of gezondheidsrisico’s ontstaan. Twijfelt u of er sprake is van overbewoning, neem dan vooral contact met ons op. Wij kijken dan even met u mee.
 • Als er onenigheid tussen u en de mensen die u opvangt ontstaat, bent u als huurder verantwoordelijk. U kunt dan niet zomaar stoppen met de opvang.
 • Opzeggen huurwoning. Stel dat u door persoonlijke omstandigheden uw huur op moet of wilt zeggen, dan moet u uw woning leeg aan ons opleveren. De mensen die u heeft opgevangen kunnen niet in uw woning achterblijven.
 • Onderhuur. Als u een vergoeding ontvangt voor kost en inwoning, dan is er sprake van onderhuur. Wij vragen u dan om dit bij ons te melden. Er is dan sprake van onderhuur. Formele toestemming is dan van ons, als verhuurder, nodig. 

Wanneer u vluchtelingen uit Oekraïne bij u wilt laten logeren, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dit kan door een e-mail naar ons te sturen. 

Adviezen voor gastgezinnen
De organisatie Takecarebnb regelt de opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen thuis. Daar hebben zij jarenlange ervaring mee. Bent u het serieus aan het overwegen, dan raden we u aan om hun adviezen goed te lezen:

 • Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol.
 • Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies je woorden zorgvuldig.
 • Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.
 • Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.
 • Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc.
 • Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.
 • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
 • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
 • Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.
 • Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente.

Geen visum of asielaanvraag nodig
Verder is het goed om te weten dat vluchtelingen uit Oekraïne geen visum en geen asiel aan hoeven vragen. Inschrijven bij de gemeente is wel aan te raden. De EU werkt aan een speciale verblijfstatus voor deze groep mensen. Daarmee worden in een klap een hoop zaken geregeld. Bijvoorbeeld hoe lang ze mogen blijven en of ze hier mogen werken.