Toewijzingsexperiment appartementen Troelstralaan voor cruciale beroepen

De gemeente Baarn en Omthuis starten een pilot voor een toewijzingsexperiment voor cruciale beroepen. Zeven appartementen aan de Troelstralaan worden toegewezen aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen in de gemeente Baarn. De appartementen worden binnenkort aangeboden via WoningNet Eemvallei. In september worden de appartementen opgeleverd.

Toewijzingsexperiment
Met dit experiment willen de gemeente Baarn en Omthuis betaalbare en passende huisvesting bieden aan leraren, politieagenten, vrijwillige brandweerlieden en zorgmedewerkers, die moeite hebben om een geschikte woning te vinden in Baarn.

We zijn blij met dit experiment. Als één van de eerste gemeenten van Nederland passen we dit toe. Net als vele andere gemeenten kampt ook de gemeente Baarn met een tekort aan leraren, politieagenten, vrijwillige brandweerlieden en zorgmedewerkers. Signalen van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties wijzen op de uitdagingen bij het werven en behouden van personeel in deze sectoren. Het kunnen bieden van passende woningen aan deze specifieke mensen draagt bij aan het aantrekken en behouden van deze mensen. We hopen dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de nijpende personeelstekorten in deze sectoren”, aldus wethouder Mark Veldhuizen.

Directeur-bestuurder François Claessens over het toewijzingsexperiment: “Omthuis erkent de essentiële rol van cruciale beroepen en willen dan ook graag meewerken aan het toewijzingsexperiment door zeven appartementen aan de Troelstralaan voor specifieke doelgroepen beschikbaar te stellen.”

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor voorrang bij de toewijzing, dient aanvrager aan bepaalde criteria te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vaste aanstelling of een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar voor minimaal 24 uur bij betreffende organisatie, de organisatie is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Baarn en aanvrager is ingeschreven bij Woningnet Eemvallei. Daarnaast moet het inkomen passend zijn bij de huurprijs. Wanneer de aanvrager al woont in de gemeente Baarn, is een minimale woonduur van een jaar in een onzelfstandige woonruimte vereist. Alle criteria staan in de informatiefolder Voorwaarden voorrang cruciale beroepen

Over de appartementen
Meer informatie over de appartementen vindt u op de projectpagina