François Claessens herbenoemd bij Eemland Wonen

De raad van commissarissen heeft François Claessens per 1 juni 2022 herbenoemd als directeur-bestuurder van Eemland Wonen voor een periode van vier jaar. Met instemming van de Autoriteit woningcorporaties, ondernemingsraad en Huurdersraad Eemland, werd dit besluit vrijdag 20 mei 2022 geformaliseerd in de vergadering tussen de directie en de RvC.

Pieter van Maaren, voorzitter raad van commissarissen, licht toe: “François is een inhoudelijk deskundig bestuurder met een sterke visie  en prettig in de omgang. Hij is goed bekend met het complexe speelveld waarin corporaties zich bevinden en de uitdagingen waar de  corporaties in- en extern voor staan. De afgelopen vier jaar heeft François veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de  organisatie en zijn er onder zijn leiding veel professionaliseringsslagen gemaakt. Met de stakeholders en de gemeente Baarn zijn goede  contacten opgebouwd. Eemland Wonen staat nu aan de vooravond van een nieuwe fase. Om de kwetsbaarheid van de organisatie te  beperken, is de afgelopen tijd gekeken naar verdere samenwerking c.q. fusie met een andere woningcorporatie. Op dit moment is er een  fusieverkenning met Woningstichting Leusden gaande.”

François Claessens over zijn herbenoeming: “Ik ben erg blij met de herbenoeming en het vertrouwen dat hiermee in mij is uitgesproken. Voor Eemland Wonen én voor de invulling van de volkshuisvestelijke opgave in Baarn en omgeving kunnen we de ingeslagen weg blijven volgen.  We blijven ons concentreren op betaalbare en duurzame huurwoningen. Er liggen de komende jaren belangrijke opgaven, zoals  leefbaarheidsvraagstukken en verduurzaming. Het gaat bij verduurzaming niet alleen om het bereiken van de klimaatdoelen, maar ook om het realiseren van toekomstige besparingen op de woonlasten. Daarnaast blijven we zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwbouw in de omliggende gemeenten Bunschoten-Spakenburg en Eemnes."