Floor van Dedem herbenoemd als commissaris

De raad van commissarissen van Eemland Wonen heeft in zijn vergadering van 7 juni jl. Floor van Dedem herbenoemd als commissaris voor een tweede en laatste termijn.

Zij heeft zitting in de raad op bindende voordracht van Huurdersraad Eemland.