Eerste stap naar realisatie sociale huurwoningen de Loef

Op 28 en 29 maart zijn er bomen gekapt en verplaatst op en rondom het terrein van de voormalige gymzaal de Loef. Op dit terrein willen wij sociale huurwoningen laten bouwen.

De eerste stap is het noodzakelijk kappen en verplaatsen van bomen op en rondom het terrein. Voor het verplaatsen en kappen van de bomen is door de gemeente een vergunning verleend. Twee bomen zijn verplaatst naar het veld achter de Sonneveltflat. Dit was een hele onderneming! Mede dankzij de boomspecialisten van Copijn is dit gelukt.

Flora en Fauna
Diverse flora en fauna onderzoeken behorende bij de vergunningsaanvraag hebben geen bedreigde diersoorten op het terrein van de gymzaal de Loef aangetoond. Tevens is er op 25 maart jongsleden nog gecontroleerd op mogelijke aanwezigheid van broedende vogels.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft eind 2016 besloten dat op de locatie de Loef sociale huurwoningen geraliseerd mogen worden door Eemland Wonen. In september 2017 is er een inloopavond gehouden waar een schetsontwerp van het bouwplan is gepresenteerd. Op deze avond is ook het noodzakelijk verwijderen van omliggend groen besproken.