Eemland Wonen en Woningstichting Leusden stap dichterbij fusie

Eemland Wonen en Woningstichting Leusden onderzoeken sinds maart de meerwaarde en mogelijkheden van een eventuele fusie. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaven de besturen en de raden van commissarissen van beide organisaties in juni groen licht om de fusie verder voor te bereiden en de formele procedures in gang te zetten. Als het komende half jaar alle verdere stappen met succes zijn gezet, gaan de corporaties op 1 januari 2023 samen verder als één corporatie.

De woningcorporaties van Baarn en Leusden werken beiden in de regio Eemvallei (vooral Baarn en Leusden). Zij hebben allebei de conclusie getrokken dat het vergroten van de organisatiekracht noodzakelijk is om ook in de toekomst de lokale volkshuisvestelijke opgaven goed te realiseren. Directeur-bestuurder François Claessens van Eemland Wonen: “De organisaties zijn relatief klein voor de opgaven die er zijn en dat maakt de dienstverlening aan de huurders en de benodigde bouwproductie kwetsbaar. Door te fuseren kunnen we straks extra investeren in nieuwbouw en verduurzaming.“

Johan Westra, interim directeur-bestuurder van Woningstichting Leusden vult aan dat de resultaten van het onderzoek laten zien dat er grond is voor een vervolgstap. “Financieel gezien levert een fusie van de twee corporaties en hun samengaan een gezond beeld op. En ook voordelen in de dienstverlening zijn binnen bereik, we werken dit nog uit met de beide huurdersorganisaties. We zijn blij dat we nu de volgende fase ingaan. Dit is ook gericht op de formele besluitvorming. En we bereiden het samengaan van de beide organisaties verder voor.”

Zo vragen ze de huurdersorganisaties en gemeenten om een zienswijze op de fusie, en van de huurdersorganisaties wordt ook instemming gevraagd. Daarnaast vragen beide corporaties goedkeuring voor de fusie van bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties. De verwachting is dat dit najaar duidelijk wordt of de corporaties per 1 januari 2023 verder gaan als één organisatie.

Persbericht 18 juli 2022