50 JAAR HUREN

Onze directeur-bestuurder is onlangs met gebak en een bos bloemen langs gegaan bij huurders van Eemland Wonen die dit jaar 50 jaar een woning huren. Eemland Wonen wilde haar huurders persoonlijk bedanken en feliciteren met deze mijlpaal. Vroeger ontvingen huurders bij dit unicum een maand huur cadeau maar dit mag niet meer volgens de wet. Wij kozen er daarom voor om onze huurders op andere manier in het zonnetje te zetten.

Reactie huurders
De meeste huurders vonden het een goed initiatief dat de directeur-bestuurder François Claessens zelf langs kwam om hen persoonlijk te vertellen dat zij geen maand huur meer cadeau krijgen. Uiteraard vinden alle huurders, net zoals Eemland Wonen, het erg jammer dat dit wettelijk niet meer is toegestaan. Een aantal huurders had begrip hiervoor maar niet alle reacties waren positief. Het bezoek gaf gelijk de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan. Dit leverde mooie gesprekken op, ook over de levensloop van onze huurders en andere onderwerp die leven in Baarn.

Evenement 
We organiseren ook dit jaar weer een leuk evenement voor alle huurders die in 2019 50 jaar bij ons huren. Hoe en wat is nog een verrassing. Binnenkort wordt een datum geprikt en de betreffende huurders geïnformeerd.

Achtergrond wetgeving
Achtergrond voor het verbod op de zo genoemde huurkorting is dat middelen van corporaties uitsluitend ingezet mogen worden voor activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. In artikel 45 van de Woningwet is omschreven wat valt onder het gebied van de volkshuisvesting; het verschaffen van een financiële bijdrage aan huurders valt hier niet onder.