Verduurzamen woning

Eemland Wonen heeft de ambitie om haar woningvoorraad de komende jaren te verduurzamen. Hierbij richten wij ons tot 2030 op de schil (buitenkant) van de woningen. Bij woningen met nog onvoldoende isolatie wordt vloer-, gevel- en dakisolatie aangebracht. Dit combineren wij met ander onderhoud aan de woning, zoals het schilderwerk.

Na 2030 gaan wij ook aan de slag met installaties en het gasloos maken van de woningen.

Wilt u weten wanneer wij uw woning gaan verduurzamen? klik dan hier.

Veelgestelde vragen

Duurzaamheid is inmiddels in de volksmond een breed begrip geworden. Eemland Wonen bedoelt hier meestal mee dat we (onderhouds)werkzaamheden aan de woning uitvoeren die energiebesparend zijn.

Per woning wordt gekeken wat er nodig is om een comfortabele energiezuinige woning te krijgen. Het gaat dan meestal om isolerende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan dakisolatie, het plaatsen van HR++ glas, spouwmuurisolatie of bodem- of vloerisolatie. Hiermee verbetert het energielabel van de woning, het is beter voor het milieu en de energiekosten voor de huurder dalen.

Vanaf 1 januari 2021 heeft Eemland Wonen besloten dat de huur niet wordt verhoogd als er isolerende maatregelen worden genomen. Wanneer er zonnepanelen worden geplaatst op uw dak, wordt er in uw servicekosten een bedrag gerekend voor het onderhoud en/of vervanging.

Eemland Wonen kiest ervoor om haar woningen per project te verduurzamen. Dit betekent dat wij groepjes woningen verduurzamen. We kunnen dan per project goed inschatten wat er precies moet worden gedaan en door op deze manier te werken, kunnen wij goedkoper inkopen. Huurders moeten dus ‘wachten’ totdat hun woning aan de beurt is.

Eind van elk jaar maken we een planning met welke woningen wij het volgende jaar aan de slag gaan. De huurders van deze woningen informeren wij, als de plannen concreet zijn, als eerste over deze ingreep.

U krijgt ruim van tevoren te horen wanneer uw woning wordt verduurzaamd. Verder wordt u enkele maanden voor de daadwerkelijke uitvoering uitgebreider geïnformeerd. Er vindt ook ruim van tevoren een ‘flora- en faunaonderzoek’ plaats om te controleren of er beschermde vogels/vleermuizen aanwezig zijn, die mogelijk in het gedrang komen door de werkzaamheden.

Onze aandacht bij het verduurzamen ligt voornamelijk op de isolerende maatregelen aan de schil (buitenkant) van de woning en bij het verbeteren van de ventilatie van de woning. Dit is een totaalpakket. Individuele verzoeken gericht op (onderhouds-) werkzaamheden kunnen wij hier helaas niet in verwerken.

Naast dat Eemland Wonen energiebesparende maatregelen treft aan de huurwoning, kunt u als huurder zelf in beeld brengen hoe u uw energielasten kunt verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het korter douchen, uw verwarming lager draaien of LED-verlichting in uw woning aanbrengen. Wilt u hierover advies? Dan kunt u contact opnemen met EnergiekBaarn. De energiecoach kan u op maat advies geven www.energiekbaarn.nl.

Dit kunt u zelf nakijken bij www.ep-online.nl. U kunt hier uw postcode en huisnummer invullen en dan ziet u wat het geregistreerde energielabel van uw woning is.

Dit is per woning of appartementengebouw verschillend. Is uw woning aan de beurt, dan wordt u goed geïnformeerd over waar u rekening mee kunt houden.

Tijdens de projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd, konden onze huurders altijd in hun woning blijven. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de schil (buitenkant) van de woning, daardoor hoeven wij maar op beperkte plekken te zijn in uw woning.

Het komt bijna niet voor dat huurders niet mee willen werken. De kostenbesparing op de energierekening die de verduurzaming met zich meebrengt is hoger dan de servicekosten die er mogelijk voor betaald moeten worden. Daarnaast voelt het in de woning vaak fijner aan omdat bijvoorbeeld de ventilatie verbetert.

Officieel is er geen toestemming nodig van de huurder van eengezinswoningen om te verduurzamen. Bij een appartementencomplex is 70% instemming soms wel nodig.

Wij vinden het vooral belangrijk om goed met u in gesprek te gaan om na te gaan welke bezwaren u tegen de verduurzaming ervaart en hoe we dit kunnen oplossen.

Wij geven er de voorkeur aan om als Eemland Wonen zelf de zonnepanelen te plaatsen. Dit voorkomt dat er een wildgroei ontstaat aan type zonnepanelen, aanpassingen aan de meterkast. Het voorkomt ook dat er aan het einde van de huurperiode nog afspraken moeten worden gemaakt voor overname door een volgende huurder.

Net als  bij andere verduurzamingsmaatregelen kiezen we ervoor om zonnepanelen te plaatsen bij verschillende woningen tegelijk, als een project. We onderzoeken op dit moment of en hoe we het plaatsen van zonnepanelen kunnen versnellen.

Wilt u toch graag zelf zonnepanelen aanbrengen, dan kunt u hiervoor een ZAV- (zelf aangebrachte verandering) aanvraag indienen. Houdt u er rekening mee dat wij u vragen om zelf een vergunningencheck bij de gemeente te doen. Als er een omgevingsvergunning nodig is, dan dient u die zelf aan te vragen. 

Eemland Wonen beoordeelt na ontvangst van de juiste documenten de aanvraag. Er kunnen altijd redenen zijn om een aanvraag af te wijzen. Een afwijzing ontvangt u altijd schriftelijk met een inhoudelijke onderbouwing. 

Het zelf plaatsen van zonnepanelen op gestapelde woningen is niet toegestaan.

In het verleden heeft Eemland Wonen energiebesparende maatregelen uitgevoerd en zonnepanelen geplaatst in combinatie met een huurverhoging en servicekosten. Vanaf 1 januari 2021 hebben wij besloten de energiebesparende maatregelen zonder huurverhoging uit te voeren. Het kostenplaatje en (technische) uitwerking voor het plaatsen van de zonnepanelen hebben wij op dit moment nog niet rond. Daar werken wij hard aan.

Als wij zonnepanelen plaatsen dan zullen we daar servicekosten voor in rekening brengen in de huur.

Nederland wil dat alle woningen in 2050 van het aardgas zijn afgekoppeld en zijn aangesloten op andere verwarmingsbronnen. Voor de gemeente Baarn is dit een flinke uitdaging en er wordt gewerkt aan de plannen hiervoor. Vanuit Eemland Wonen kiezen wij ervoor om bij nieuwbouw en/of grote renovaties van appartementsgebouwen al los te koppelen van aardgas. Denk daarbij aan het gebouw aan de Turfstraat en het nieuwbouwappartement De Loef.

Hoe en wanneer we onze bestaande woningen los kunnen koppelen van aardgas is nog niet duidelijk. Dat hangt ook in grote mate af van de technologische ontwikkelingen, de kosten die hiermee gemoeid zijn als ook de visie van de gemeente Baarn. We weten dat we zeker nog tot 2030 nodig hebben om al onze woningen extra te isoleren en verwachten daarna aan de slag te gaan met de woningen van het aardgas af te halen.

Als Eemland Wonen werkzaamheden aan de buitenzijde van een woning, aan het dak of de spouw wil uitvoeren, hebben we te maken met de Wet natuurbescherming. Hierin is geregeld dat iedereen zorgvuldig om moet gaan met beschermde diersoorten.

De eerste stap is dan te onderzoeken of er beschermde diersoorten aanwezig zijn die last kunnen hebben van de werkzaamheden. Hierbij gaat het vaak om vleermuizen of beschermde vogelsoorten. Als deze soorten aanwezig zijn, moeten er alternatieve verblijfplaatsen worden gemaakt en ontheffing (een soort vergunning) worden aangevraagd en verleend voor we kunnen starten met werkzaamheden. Omdat het dieren betreft wordt hierbij rekening gehouden met broedseizoenen en bijvoorbeeld de winterslaap.

De tijd die nodig is voor de eerste onderzoeken, vervolgonderzoeken, de procedure voor ontheffing en de tijd die de dieren nodig hebben om ‘te verhuizen’, kan soms wel twee jaar in beslag nemen. Vanwege deze lange periode start Eemland Wonen dit proces vaak ruim voor het onderhoud gepland staat op. Met de eerste onderzoeken in de hand kunnen we dit meenemen in verdere planvorming en planning van het onderhoud aan onze huurwoningen.

Ja, u mag de thermostaat vervangen voor een slimme. U betaalt zelf de vervanging en de slimme thermostaat.
U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van uw slimme thermostaat. 

Wij raden u aan de thermostaat die u vervangt niet weg te gooien. Als u in de toekomst verhuist kunt u die weer terugplaatsen en uw eigen thermostaat meenemen. 

Is uw standaard thermostaat stuk?
Gaat de standaard in de woning aanwezige thermostaat stuk, dan kunt u dit melden bij de reparatiedienst. Zij plaatsen altijd een standaard niet slimme thermostaat terug.