Medehuurder

Heeft u het huurcontract afgesloten? Dan bent u hoofdhuurder. Wordt de woning vanaf de huuringangsdatum verhuurd aan twee personen? Dan is de tweede persoon 'tweede hoofdhuurder'. Alleen… niet iedereen wordt automatisch medehuurder.

Medehuurder
Is uw partner bij u in de woning komen wonen? Dan kan deze mogelijk medehuurder worden als u kunt aantonen dat een duurzaam en gemeenschappelijke huishouding voert. U voert een duurzaam gemeenschappelijke huishouding als de volgende situaties op u van toepassing zijn: 

 • U betaalt samen de kosten van het huishouden;
 • Uw financiën zijn met elkaar verweven;
 • U heeft gezamenlijke verzekeringen;
 • U leeft al minimaal twee jaar samen en zorgt over en weer voor elkaar;
 • U verzorgt samen de klusjes in de huishouding (bijvoorbeeld boodschappen doen, koken, wassen);
 • U onderneemt samen dingen;
 • Er is sprake van wederkerigheid (het geven van materiële en immateriële ‘giften’);
 • U heeft de uitdrukkelijke intentie om de rest van uw leven samen te blijven wonen.
 • U kunt aantonen dat u minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert.
 • Uw partner waarvoor u medehuur aanvraagt is minimaal 18 jaar, in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en indien van toepassing in het bezit van een geldig verblijfsdocument.

Hoe meer verschillende bewijsstukken u aanlevert bij uw aanvraag, hoe duidelijker u uw duurzaam gemeenschappelijke huishouding maakt. Het is belangrijk dat de gegevens een goed beeld geven over de afgelopen twee jaar en eventueel ook over de periode daarvoor.

Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen? Vul dan het Aanvraagformulier Medehuurderschap in en stuur dit naar info@eemlandwonen.nl. Wij beantwoorden uw verzoek binnen twee weken. 

Let op: Wanneer de aanvraag voor het medehuurderschap erop gericht is om de partner op korte termijn de huurwoning over te laten nemen, dan verlenen wij hiervoor geen toestemming.

Inwonende kinderen
Inwonende kinderen komen meestal niet in aanmerking voor medehuurderschap, want zij voeren geen gezamenlijke huishouding met u. Er zijn twee uitzonderingen wanneer we mogelijk wel toestemming verlenen:

 • uw kind kan medehuurder worden wanneer hij minimaal 35 jaar oud is en tenminste dertig jaar met u in dezelfde woning woont en kan aantonen dat er sprake is van een duurzame gezamenlijke huishouding.
 • uw kind kan hoofdhuurder worden bij het overlijden van de laatst levende ouder, maar alleen wanneer bovenstaande het geval is.
 • Voor jong volwassen wezen (tot 27 jaar) bieden we maatwerk afspraken.

Beëindigen medehuurderschap 
Wanneer u uw relatie wilt beëindigen en dus niet meer wilt samenwonen, dan kunt u gezamenlijk het medehuurderschap beëindigen. Dit kunt u doen door het Opzegformulier Einde Medehuur in te vullen en allebei te ondertekenen. 

Medebewoner
Bewoners die geen medehuurderschap hebben zijn medebewoners. Een medebewoner heeft geen rechten op de woning. U bent als hoofdhuurder verantwoordelijk voor alle afspraken in het huurcontract. Als het nodig is spreken wij u aan op het woongedrag van uw medebewoner. Medebewoners mogen – wanneer u eventueel gaat verhuizen – niet in de woning achterblijven.

Onderhuur
Verhuurt u een deel van de woning aan iemand anders? Wij noemen dit onderhuur; hiervoor gelden weer andere regels.

 

Uw partner heeft vanaf het moment van huwelijk of registratie dezelfde rechten en plichten als uzelf en is daarmee dus automatisch medehuurder. Wilt u het ons wel laten weten wanneer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan? Wij kunnen uw partner dan als medehuurder opvoeren op uw huurcontract.

Vul hiervoor Aanvraagformulier Medehuurderschap in.