Een woning! En nu?

Gefeliciteerd! Binnenkort verhuist u naar een woning van Eemland Wonen. Voordat het zover is maakt u afspraken met ons en misschien met bewoner die nu de woning huurt. Wat is de staat van de woning op het moment dat u de sleutels krijgt? Wilt u spullen van de huurder die er nu woont overnemen? Wanneer ondertekent u de huurovereenkomst?

Zodra u een woning toegewezen krijgt ontvangt u van ons een e-mail met de te zetten stappen. U kunt de woning bekijken en accepteren (of weigeren) binnen de tijd die in de e-mail staat aangegeven. Heeft u de woning geaccepteerd dan bellen wij u voor het maken van afspraken voor de controle van uw gegevens, de ondertekening van de huurovereenkomst en de overdracht van de sleutels.

Voor de sleuteloverdracht maakt de medewerker Wonen een afspraak met u in uw nieuwe woning. Daar ondertekent u het huurcontract, loopt u samen nog even de woning door en ontvangt u meteen alle sleutels die bij de woning horen. Vergeet niet uw legitimatiebewijs (rijbewijs , paspoort of ID-bewijs) mee te nemen!

De huurder die woning nu huurt ontvangt na de huuropzegging een overnameformulier. Wanneer u de woning bekijkt of nadat u de woning heeft geaccepteerd, kunt u samen afspreken welke spullen u wilt overnemen. Denk aan de vloer of gordijnen. U regelt dit samen, Eemland Wonen is hierin geen partij. Wil de huurder die de woning nu huurt dat u voor deze spullen betaalt, dan maakt u daar ook samen afspraken over. U bent niet verplicht spullen over te nemen.

Soms kan het ook zijn dat er geen overname is of dat overname niet mogelijk is.

De spullen die u overneemt zijn na overname ook echt van u. Neemt u bijvoorbeeld een laminaatvloer over en gaat deze kapot, dan zorg u zelf voor reparatie of vervanging. Bij ondertekening van het huurcontract ontvangt u een 'opnamestaat'. Hierop staat aangegeven welke zaken van u zijn, maar ook voor welke zaken u een reparatieverzoek kunt indienen.

Na het ondertekenen van het huurcontract betaalt u ook de eerste 'huurrekening'. Dit betekent dat u in ieder geval de huur betaalt vanaf de ingangsdatum op het huurcontract tot het einde van dezelfde maand. De eerste huur betaalt u in de woning na het ondertekenen van het huurcontract, wij hebben een pinautomaat bij ons.

Tekent u het huurcontract ongeveer in de laatste tien dagen van de maand dan moet u ook de huur van de volgende maand betalen. Een overzicht van dit bedrag ontvangt u tegelijk met het huurcontract. Voordat u tekent, weet u dus al om welk bedrag het gaat.

Wanneer een instantie zoals een bewindvoerder de huurbetalingen gaat doen, dan raden wij u aan om de hoogte van de eerste huurbetaling op tijd aan de bewindvoerder door te geven. Zo kunnen zij het bedrag op tijd overmaken op ons rekeningnummer, voordat u het huurcontract tekent.

Tijdens de overdracht lopen we samen door de woning. We nemen de 'opnamestaat' door, zodat we samen weten wat de staat van de woning is op het moment dat u het huurcontract ondertekent. U noteert zelf de meterstanden van gas, elektra en water en geeft deze ook door aan de medewerker Wonen. U heeft dan ook voor uzelf een bewijs van de stand bij de start van uw huurperiode.

Na deze controle ondertekent u het huurcontract en betaalt u de eerste huurrekening. Ook tekent u het machtigingsformulier, zodat de huur iedere maand automatisch wordt betaald. Meer informatie over automatisch betalen van uw huur, vindt u hier.

Vergeet niet om een gelding legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) mee te nemen als u het huurcontract komt ondertekenen!

Ja, u regelt zelf uw aansluitingen voor televisie, internet en telefonie. Eemland Wonen is geen beheerder van deze aansluitingen. Dit geldt ook voor een eventueel aanwezige glasvezelaansluiting.

Wilt u uw dezelfde provider houden als u nu heeft, inclusief telefoonnummer? Bel of mail uw provider dan direct na het vaststellen van de datum waarop u de sleutels van uw woning krijgt om de datum van verhuizing door te geven. Meestal duurt het overzetten van uw account naar een nieuw adres enkele weken. Door op tijd uw verhuizing te melden, voorkomt u dat u een tijd zonder internet, televisie of telefonie zit.

Gas, elektriciteit en water wordt nooit afgesloten. Bij de eindopname neemt u zelf de laatste meterstanden op. Nieuwe huurder? Bij de sleuteloverdracht neemt u samen met de medewerker Wonen de nieuwe meterstanden op. Bij de eindopname met de oude huurder én bij de sleuteloverdracht aan de nieuwe huurder nemen we samen de meterstanden op. Zo heeft u een eind- of startpunt voor de eindafrekening.

In de meeste woningen kunt u wel zelf uw gas- en energieleverancier kiezen. Zo kunt u kiezen voor groene stroom, bijvoorbeeld.

Is de woning aangesloten op een centrale stookinstallatie in het gebouw? Dan betaalt u elke maand stookkosten aan ons. Ook hiervan ontvangt u jaarlijks een eindafrekening, tegelijk met de algemene afrekening van de servicekosten.

Heeft u de woning via WoningNet gevonden? Dan is uw inschrijving vervallen op het moment dat u het huurcontract heeft
getekend. Wij adviseren u om opnieuw in te schrijven bij WoningNet. U krijgt 75% van uw oude inschrijfduur terug en bouwt weer extra inschrijfduur op. Dat vergroot uw kansen als u in de toekomst (onverwacht) andere woonruimte zoekt. 

Uw inschrijving vervalt niet als u een woning toegewezen krijgt via woningruil, bij een vijfjarencontract, toewijzing van onzelfstandige woonruimte of een vrije sectorwoning. 

Inschrijven: www.woningneteemvallei.nl.

Documenten

Folder Inschrijving WoningNet