Huurverlaging (eenmalig 2021)

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de overheid via deze link Wet eenmalige huurverlaging.

Had u in 2019 een laag inkomen? Dan krijgt u automatisch bericht over een eventuele huurverlaging. Dit bericht ontvangt u van ons voor 1 april 2021. Had u in 2020 een daling van uw inkomen, waardoor uw inkomen de afgelopen zes maanden laag is? Dan kunt u een aanvraag indienen via onze website.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

Aantal personen in uw huishouden Uw inkomen samen is gelijk of lager dan Uw kale huur ( de huur zonder servicekosten) is hoger dan
U woont alleen
U ontvangt geen AOW
 € 23.725  € 633,25
U woont alleen
U ontvangt AOW
 € 23.650  € 633,25
U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW
 € 32.200  € 633,25
U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
 € 32.075  € 633,25
U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW
 € 32.200  € 678,66
U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
 € 32.075  € 678,66


Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
U hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan laten wij u dit voor 1 april weten. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Uw inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?
Als u te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. U kunt dan zelf een aanvraag voor huurverlaging bij ons indienen. Dit kan met het formulier 'Eenmalige huurverlaging'.

LET OP: Als u in 2019 een laag inkomen had, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Het scheelt u veel tijd, omdat u dan niet hoeft aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Wij verlagen uw huur automatisch, als we de gegevens van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Veelgestelde vragen

Dit is een definitieve huurverlaging op basis van de Wet eenmalige huurverlaging. Begin maart 2021 hebben wij u hier een brief over gestuurd. Meer informatie leest u hier: Eenmalige huurverlaging 2021.

Wat betekent huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen is het bruto inkomen van alle bewoners van 18 jaar of ouder in uw woning bij elkaar opgeteld. Eigen kinderen of pleegkinderen jonger dan 27 jaar telt u niet mee.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • het huurcontract staat op uw naam (u bent hoofdhuurder)
 • u huurt een sociale huurwoning (geen kamer, garage, berging, fietsenstalling of parkeerplaats)
 • u woont alleen of met 2 personen in uw woning en betaalt een netto huur hoger dan €633,25. Het gaat om de kale huur zonder servicekosten.
 • u woont met 3 of meer personen in uw woning en betaalt een netto huur hoger dan €678,66. Het gaat om de kale huur zonder servicekosten. 
 • het inkomen van u en alle bewoners is lager dan of gelijk aan:

  € 23.725 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  € 32.200 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd.
  € 23.650 per jaar. Voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd.
  € 32.075 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd

 • dit inkomen heeft u in elk geval de afgelopen 6 maanden. 

 • het inkomen van thuiswonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

  Is bovenstaande op u van toepassing?
  Dan kunt u een aanvraag voor eenmalige huurverlaging indienen. 

Zie ook

Als u een aanvraag huurverlaging wilt doen, stuurt u dan de volgende documenten mee:

 • een verzekeringsbericht van MijnUWV. Hierin staan de loon- of uitkeringsgegevens van u en alle andere bewoners in uw huis van de laatste 6 maanden. 

Let op: Woont u met meerdere personen van 18 jaar of ouder in uw woning? Dan moet u bovenstaande documenten voor alle personen van 18 jaar of ouder toevoegen aan uw aanvraag. Dit hoeft niet voor uw eigen kinderen of pleegkinderen tot 27 jaar, die nog thuis wonen.

U heeft uw DigiD nodig. Houd uw DigiD bij de hand
Dan kunt u deze documenten opvragen bij MijnUWV. 

Voordat u een aanvraag indient, is het handig eerst de documenten op te slaan. Zo zijn ze makkelijk toe te voegen aan uw aanvraag voor huurverlaging.

Lukt het u niet om uw aanvraag via de website in te dienen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

U krijgt van ons een reactie binnen 3 weken na het indienen van een complete aanvraag
Mist er na het indienen van uw aanvraag nog een document? Dan krijgt u eerst bericht van ons om uw aanvraag compleet te maken. Is uw aanvraag compleet? Dan sturen wij u daarna binnen 3 weken een brief met onze beslissing. 

In de brief staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen
Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u in onze reactie ook de datum waarop de huurverlaging ingaat.

De huurverlaging gaat in twee maanden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen én goedgekeurd. Hierover krijgt u van ons bericht.

Voorbeeld:
Heeft u ons op 23 augustus 2021 een volledig verzoek gedaan voor huurverlaging en wij hebben dit goedgekeurd? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op 1 november 2021. 

Heeft u een aanvraag gedaan voor huurverlaging en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u uw aanvraag laten toetsen bij de Huurcommissie. Dit kunt u doen door:  

 • binnen zes weken na ontvangst van ons besluit over uw aanvraag huurverlaging.
 • als u binnen negen weken na het indienen van een complete aanvraag huurverlaging, nog geen reactie van ons hebt ontvangen.

Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen online door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).