Huuraanpassing 2022

De overheid heeft dit jaar bepaald dat de huren voor sociale huurwoningen maximaal met de inflatie van 2,3% mogen stijgen. Eemland Wonen ondersteunt deze gematigde stijging van de huur voor onze huurders met een lager inkomen. De huren stijgen dit jaar daarom voor een grote groep huurders licht.

Waarom een huuraanpassing?
Wij vinden het belangrijk dat onze huren betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen. En ook dat we in de toekomst kunnen blijven zorgdragen voor (meer) duurzame, goede huurwoningen En in de praktijk blijkt het een flinke (financiële) uitdaging om tussen deze twee een goede balans in te vinden.

Wij zien dat de opgave rondom o.a. het verduurzamen van onze huurwoningen, renovaties en onderhoud de komende jaren groot zijn. Net als dat onze ambitie om nieuwe huurwoningen te kunnen blijven bouwen.

Dit jaar kiezen wij er daarom voor om uw huurprijs wel – binnen de kaders van de overheid - te laten stijgen. Door middel van de opbrengsten van de huren, blijven wij in staat om ook in de toekomst te voldoen aan onze opgaven.

Huurkrant
In de huurkrant leest u meer over de bestaande en nieuwe regels rondom de jaarlijkse huuraanpassing. Bent u het niet eens met de huuraanpassing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet uiterlijk 30 juni 2022 bij ons binnen zijn. In de huurkrant leest u ook hoe u bezwaar kunt maken.

Maatwerk
Woonlasten keren elke maand terug. Zijn er omstandigheden waardoor u problemen heeft met het op tijd betalen van de huur? Dat kan iedereen overkomen. Neem dan vooral contact met ons op. Wij zoeken graag samen met u naar een  oplossing. Hoe eerder wij u kunnen helpen hiermee, hoe beter.

Heeft u nog vragen over de huuraanpassing?
Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Misschien staat daar het antwoord op uw vraag. Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Iedereen verdient een goed (t)huis. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wat doen wij met uw huurverhoging? Deze investeren wij niet alleen in onze bestaande woningen, nieuwbouw en de leefbaarheid in de gemeente Baarn en Bunschoten. Wij gebruiken dit ook voor kosten zoals als rente, belastingen, verzekeringen en personeelskosten.

Vanaf 1 juli 2022 mag de huur stijgen met:

  • maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
  • maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. 

Dit hangt niet af van uw inkomen.

Heeft u een hoger midden inkomen of een hoog inkomen? De midden inkomens mag de huur met € 50,- stijgen en de hoge inkomens met € 100,-.

Vrije sector
Huurt een woning in de vrije sector, dan mag de huur met 3,3% stijgen.

De huurprijs van de woning wordt bepaald door het aantal punten dat de woning krijgt op basis van het woningwaarderingssysteem. Er worden punten gegeven voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de woning, de woonomgeving en de voorzieningen in de woning. Het puntenaantal dat hoort bij uw woning kunt u bij ons opvragen.

Bij elk puntentotaal hoort een ‘maximaal redelijke huurprijs’. De huur mag nooit meer bedragen dan deze vastgestelde prijs, ook niet na een huurverhoging. Eemland Wonen vraagt van de maximale redelijke huurprijs een bepaald percentage, ook wel de streefhuur genoemd. Indien u zelf een voorziening heeft aangebracht in de woning, bijvoorbeeld een nieuwe keuken of verhoogd toilet, dan wordt deze niet meegenomen in het puntensysteem. Het bepalen van de huurprijs en ook de huurverhoging is onderdeel van het huurbeleid van Eemland Wonen.

Ja. Wij geven de nieuwe huurbedragen direct door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past deze bedragen pas in december aan bij de nieuwe beschikking van januari. Dit gebeurt wel met terugwerkende kracht. Voor verder informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt.

 

De overheid heeft bepaald dat de huur met maximaal de inflatie van 2,3% aangepast mag worden, ongeacht de hoogte van uw huur.

Uitzondering hierop is huren onder de € 300 euro en de inkomensafhankelijk huurverhoging.

De Belastingdienst haalt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Nee. Eemland Wonen weet alleen in welke inkomenscategorie u valt.

Chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging in de volgende gevallen:

  • de woning is aantoonbaar aangepast in het kader van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • een bewoner is rolstoelafhankelijk
  • een bewoner heeft een indicatie voor structurele thuiszorg van ten minste 10 per week
  • een bewoner heeft mantelzorg toegekend gekregen
  • een bewoner is blind

U kunt uw bezwaar indienen vóór 30 juni 2022. Het ingevulde bezwaarformulier van de huurcommissie kunt u sturen naar Eemland Wonen, info@eemlandwonen.nl of ons postadres.

Wanneer u ons een machtiging tot automatische incasso heeft gegeven, hoeft u niets te doen. Het huurbedrag passen wij per 1 juli aan. Wanneer u zelf de huur elke maand overmaakt via bijvoorbeeld internetbankieren, let dan op dat u voor 1 juli het bedrag van uw periodieke overschrijving aanpast.

Als u de nieuwe huurprijs niet betaalt dan loopt u een huurachterstand op. Na twee herinneringen starten wij een incassoprocedure. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Bent u het niet eens met uw nieuwe huurprijs dan moet u bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt betekent dit dat u uw nieuwe huurprijs wel gewoon moet betalen. Teveel betaalde huur krijgt u naderhand eventueel terug.