A A A   |  
Home  |   De Loef  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Over Eemland Wonen > Wie zijn wij? > Missie en visie

Missie en visie

Missie Eemland Wonen

Eemland Wonen is een sociale huisvester in Baarn en omgeving. Eemland Wonen bouwt en verhuurt woningen voor mensen die er - veelal op grond van hun inkomen - voor kiezen om te wonen in een sociale huurwoning. Hierbij heeft Eemland Wonen speciale aandacht voor (kwetsbare) jongeren.

De woningen worden goed onderhouden. Het bouwen, verhuren, onderhouden en verkopen van sociale huurwoningen geschiedt in een verantwoord financieel kader. Binnen dit kader worden woningen duurzaam gebouwd dan wel gerenoveerd.

Eemland Wonen realiseert deze doelstellingen in overleg met haar stakeholders.

Eemland Wonen is een efficiënte en klantgerichte organisatie.

Visie Eemland Wonen

Eemland Wonen wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van bewoners van de regio Eemland. Daartoe worden woningen verhuurd tegen een maatschappelijk aanvaardbare huur. Tevens wordt daartoe deze woonvoorraad sober doch doelmatig onderhouden, vervangen en uitgebreid, mede op basis van de woonvisie van de desbetreffende overheden, en op basis van een weloverwogen oordeel over de kwaliteit van bestaande en gewenste woningvoorraad.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media