A A A   |  
Home  |   De Loef  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Over Eemland Wonen > Governancecode > Integriteitscode

Integriteitscode

Medewerkers komen in contact met externe relaties. Soms kan dit een dilemma betekenen, met name als de medewerker giften en relatiegeschenken krijgt aangeboden. Dit is een heel breed gebied: van de traditionele fles wijn voor de kerstdagen tot een geheel verzorgde buitenlandse reis. Met name medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij 'inkoop' van Eemland Wonen kunnen hierdoor in verlegenheid worden gebracht. Deze integriteitscode geeft richtlijnen inzake het gedrag dat in voorkomende situaties vereist wordt. De integriteitscode is gericht op het versterken van het bewustzijn en de acceptatie van integer en betrouwbaar gedrag.

De integriteitsregels van Eemland Wonen zijn:

  • Persoonlijke contacten dienen een zakelijk doel. Contacten met een gemengd zakelijk/sociaal karakter worden slechts onderhouden indien dit om redenen van representativiteit noodzakelijk is.
  • Uitnodigingen voor sociale evenementen worden alleen aanvaard na overleg met de directeur.
  • Lunches of diners worden alleen aangeboden dan wel aanvaard indien de bespreking een specifiek zakelijk doel heeft, waaronder begrepen het uitsparen van tijd. Frequent lunchen of dineren met dezelfde relatie dient vermeden te worden.
  • Reizen op uitnodiging van de relatie is alleen mogelijk na overleg met de directeur.
  • Geschenken worden in beginsel verdeeld binnen de organisatie. Alle geschenken dienen aan de personeelsvereniging te worden overhandigd. De directeur kan hierop een uitzondering maken.
  • Het vragen om, dan wel accepteren van geld, leningen, kredieten en/of persoonlijke kortingen van (potentiële) relaties is verboden.
  • Privéadressen van medewerkers mogen niet aan relaties worden verstrekt.
  • Prijs-, product- (waaronder ook eigen originele ideeën kunnen worden verstaan) en/of procesinformatie die in onderlinge, zakelijke contacten is verkregen, dient vertrouwelijk te worden behandeld.
  • Het is medewerkers als privépersoon niet toegestaan opdrachten te verstrekken aan bedrijven waarmee Eemland zakelijke relaties onderhoudt. De directeur is bevoegd om in voorkomende gevallen van dit verbod af te wijken.

Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media