A A A   |  
Home  |   De Loef  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Over Eemland Wonen > Governancecode

Governancecode

De governance van Eemland Wonen is verankerd in een aantal documenten. Deze overlappen elkaar bij diverse onderwerpen. Omdat de documenten het best gelezen kunnen worden in onderlinge samenhang binnen het gehele document, is er niet voor gekozen om op te schonen voor wat betreft overlappingen. Mochten er dientengevolge tegenstrijdigheden worden geconstateerd, dan prevaleren de documenten onderling in de navolgende volgorde:


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media