A A A   |  
Home  |   De Loef  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Over Eemland Wonen > Klachtencommissie

Klachtencommissie

Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag

Een tevreden huurder is een belangrijk doel voor Eemland Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en daar werkt de organisatie elke dag aan. Maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Helaas kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. Misschien bent u ontevreden over de wijze waarop u door ons bent behandeld of over de manier waarop een reparatieverzoek is uitgevoerd. Fouten zijn er om te herstellen en niet in de laatste plaats om verbeteringen door te voeren. Eemland Wonen wil het daarom graag weten als u niet tevreden bent. Eemland Wonen kan dan samen met u proberen tot een oplossing te komen, waardoor u (weer) tevreden bent.

U kunt uw klacht per brief bij Eemland Wonen indienen:

Eemland Wonen, De Geerenweg 4, 3741 RS Baarn

Ook kunt u een e-mail sturen aan info@eemlandwonen.nl

Wij verzoeken u om in de brief of e-mail duidelijk aan te geven dat u een klacht heeft over de dienstverlening.

Uw klacht in behandeling

Wij hanteren voor een klacht over onze organisatie een reactietermijn van maximaal twee weken. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek. Soms is een zaak ingewikkelder of heeft de klacht betrekking op personen of bedrijven die in opdracht van ons werken. Dan geven wij binnen maximaal twee weken aan op welke termijn u een antwoord tegemoet kunt zien.

Let op: een klacht zoals hier bedoeld, is niet hetzelfde als een reparatieverzoek of een onderhoudsmelding. Hoe u die bij Eemland Wonen kenbaar maakt leest u hier.

Eén van de medewerkers van Eemland Wonen neemt uw klacht in behandeling. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u de zaak bespreken met de leidinggevende van de afdeling (de interne klachtenprocedure). Wanneer ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u zich voor een onafhankelijke beoordeling wenden tot de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

Wanneer de Geschillencommissie inschakelen?

Als u er ondanks alles met Eemland Wonen niet uitkomt, dan kunt u het geschil laten behandelen door de onafhankelijke externe Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Die gaat er dan opnieuw naar kijken. Op de website van Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied kunt u het reglement van de geschillencommissie en het indieningsformulier downloaden. U kunt het ook afhalen bij ons kantoor of toegezonden krijgen.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media