A A A   |  
Home  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Ik zoek een woning > Wat is passend verhuren?

Wat is passend verhuren?

De overheid hanteert vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties gaan woningen passend verhuren. De overheid wil daarmee voorkomen dat huishoudens met recht op huurtoeslag in woningen met een huur boven de aftoppingsgrens terechtkomen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor u als u een huis wilt gaan huren. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Vragen en antwoorden over passend verhuren:

 • Welke inkomensgrenzen, huishoudensgrootte en huurprijzen zijn van toepassing bij passend verhuren?

Huishoudensgrootte

Inkomensgrens

Maximale (kale) huurprijs

Eénpersoonshuishouden

€ 22.700

€ 607,46

Eénpersoonsouderenhuishouden*

€ 22.675

€ 607,46

Tweepersoonshuishouden ongeacht leeftijd

€ 30.825

€ 607,46

Drie- en meerpersoonshuishouden

€ 30.825

€ 651,03

*Van een ouderenhuishouden is sprake indien de pensioenleeftijd van 66 jaar op 1 januari 2019 is bereikt.

De inkomensgrens per huishoudensgrootte is tevens de minimale inkomensgrens die geldt voor woningen met een (kale) huurprijs die hoger is dan de huur die benoemd staat in de tabel.

Voorbeeld: uw huishouden bestaat uit twee personen onder de pensioenleeftijd en de kale huurprijs is € 600,-. Voor deze huurprijs geldt de minimum inkomenseis dat het inkomen voor dit huishouden dan hoger moet zijn dan € 30.825,- om in aanmerking te komen voor deze huurwoning.

De bedragen in de tabel zijn de bedragen zoals deze gelden in 2019.

 • Waar komen de inkomensgrenzen en de huurprijzen in het kader van passend verhuren vandaan?

De inkomensgrenzen en huurprijzen worden jaarlijks door de rijksoverheid vastgesteld.

 • Waarom adverteert Eemland Wonen woningen met een mogelijkheid tot huurverlaging?

Als woningzoekenden een hoger inkomen hebben, waardoor zij niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, dan vindt Eemland Wonen dat deze woningzoekenden de huurprijs moeten betalen die er voor de woning geldt. Dit is de huurprijs die ook in de advertentie staat als eigenlijke huurprijs.

Door de regelgeving van passend verhuren van de rijksoverheid wordt het voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een stuk lastiger om in aanmerking te blijven komen voor een woning. Daarom verlaagt Eemland Wonen de kale huurprijzen van woningen voor woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag.

 • Wat is het nieuwe maximale inkomen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen?

Het nieuwe maximale inkomen voor een sociale huurwoning bedraagt € 38.035. Incidenteel kan Eemland Wonen deze grens verhogen naar een maximaal inkomen van € 42.436,-. Dit zal in de advertentietekst op www.hureninbaarn.nl worden vermeld.

 • Als ik dringend op zoek ben naar een (andere) woning en bijna elke week op de website www.hureninbaarn.nl naar geadverteerde woningen kijk, welke gegevens moet ik dan klaar hebben liggen als ik in aanmerking kom voor een woning waarop ik gereageerd heb?

Op verzoek van Eemland Wonen dient u direct de volgende gegevens in te kunnen leveren:

 1. Inkomensverklaringen (IBRI-formulieren) van alle leden van het huishouden over het voorgaande jaar of het jaar daarvoor. Inkomensverklaringen (IBRI-formulieren) vraagt u aan bij de belastingdienst via de belastingtelefoon (0800-0543).
 2. Indien uw inkomen is gewijzigd ook een loonstrook niet ouder dan 6 maanden
 3. Uw e-mailadres, uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer) en het totaal aantal personen dat de woning gaat bewonen.
 4. Een kopie van het identiteitsbewijs van de personen die de huurovereenkomst zullen gaan tekenen.
 • Welke personen worden meegeteld bij de bepaling van de grootte van het huishouden?

Alle personen worden meegeteld die in de woning (gaan) wonen. Baby’s, kleine kinderen, maar ook meerderjarige kinderen.

 • Ik heb een inkomen dat onder de inkomensgrens ligt, dat bij mijn huishoudgrootte en leeftijd hoort in het kader van de huurtoeslag ligt, maar ik krijg geen huurtoeslag. Geldt het passend verhuren ook voor mij?

Ja, dan gelden de regels van het passend verhuren ook voor u. De rijksoverheid heeft bepaald dat voor passend verhuren alleen gekeken mag worden naar het door de belastingdienst vastgestelde huishoudinkomen.

U heeft bijvoorbeeld alleen AOW, maar u heeft wel een spaarbedrag (‘vermogen’) van € 50.000,-. U krijgt vanwege dat ‘appeltje voor de dorst’ geen huurtoeslag. Maar Eemland Wonen mag aan u toch geen woning verhuren met een hogere huurprijs.

 • Ik heb een urgentie van de gemeente Baarn gekregen. Gelden voor mij dan ook de regels van het passend verhuren?

Dat hangt ervan af. Als u recht op huurtoeslag heeft, dan gelden de regels voor het passend verhuren ook voor u. Het gevolg kan zijn dat u langer moet wachten tot er een woning beschikbaar komt, waarvoor u gelet op uw inkomen en de huurprijs van de woning in aanmerking komt.

 • Welke inkomens tellen mee bij de bepaling van het inkomen van mijn huishouden in het kader van het passend verhuren?

Alle inkomens van u en van uw huisgenoten tellen mee, met uitzondering van de inkomens en/of de vermogens van eigen kinderen die bij u in de te huren woning gaan wonen.

 • Mag Eemland Wonen een woningzoekende die door de gemeente als kandidaat is voorgedragen voor een woning weigeren?

Eemland Wonen mag en zal een door de gemeente voorgedragen huurder weigeren indien het huishoudinkomen van de huurder niet passend is voor de woning.

 • Wat is het verschil tussen een kale of netto huurprijs en een bruto huurprijs?

De kale of netto huurprijs is de huur die u voor de woning betaalt. Deze is bepalend in het kader van het passend verhuren. Boven op de kale huurprijs betaalt elke huurder ‘servicekosten’, bijvoorbeeld voor de glasverzekering (het ‘glasfonds’) of voor het verbruik van elektriciteit van de lift of van de verlichting op de galerij of portiek. Voor eengezinswoningen betaalt u voor een minder aantal van dat soort posten dan indien u in een flat of appartement woont.

 • Ik heb geen recht op huurtoeslag. Mag ik dan woningen huren met een lage huurprijs, bijvoorbeeld € 600,-?

Ja, dat mag. Maar u moet wel ‘aan de beurt’ zijn. Dat wil zeggen dat de gemeente Baarn u bericht heeft gestuurd dat u met Eemland Wonen contact op kunt nemen.

 • Gelden de regels van het passend verhuren ook voor kamerverhuur en andere onzelfstandige woonruimten?

Ja, hoewel huurders van kamers en onzelfstandige woonruimten geen huurtoeslag kunnen krijgen, gelden voor de verhuur van kamers en onzelfstandige woonruimten ook de regels van passend verhuren.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media