A A A   |  
Home  |   De Loef  |   Veel gestelde vragen  |   Nieuws uitgelicht  |   Disclaimer & Cookies  |   Sitemap   |   Print
Zoeken
Home > Ik ben huurder > Warmtewet

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 hebben huurders die zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem te maken met de Warmtewet. Voor Eemland Wonen betreft het slechts een klein aantal huurders dat hiermee te maken heeft. Huurders die het betreft zijn per brief of bij het aangaan van het huurcontract door Eemland Wonen geïnformeerd over de Warmtewet.

Huurders die wonen in een complex met collectieve blokverwarming kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De Warmtewet beoogt afnemers van collectieve warmte bescherming te bieden tegen de monopoliepositie van de warmtelevering volgens het principe 'niet meer dan anders'.

Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld:

  • Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Eemland Wonen mag niet méér rekenen dan die tarieven.
  • Wanneer Eemland Wonen u mag afsluiten van warmtelevering.
  • Wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing.
  • Wat er minimaal in de overeenkomst tussen u en Eemland Wonen moet staan over bijvoorbeeld de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.

Heeft u een meningsverschil met Eemland Wonen over de warmtelevering en komen wij er samen niet uit dan kunt u met uw geschil naar de Huurcommissie. De Huurcommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft.

Voor 2018 heeft de ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 309,52 met daarbovenop EUR 24,05 per verbruikte gigajoule.
  2. Het maximum meettarief. Dit tarief is voor 2018 berekend op EUR 25,36.
  3. De maximum eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2018 is dit tarief berekend op EUR 1037,78 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog EUR 33,77 per meter bij.

ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier. Of naar warmtelevering via gas.

Tarieven 2016, 2017 en 2018 op een rijtje:

Storingsregistratie Warmtewet

Een van de verplichtingen uit de Warmtewet is dat de leverancier van de warmte een storingsregistratie bijhoudt die inzichtelijk is voor de afnemers van collectieve warmte.

Voor een overzicht van de storingsregistraties kunt u hier doorklikken.


Aan tekst en afbeelding(en) zijn geen rechten te ontlenen.Webbureau Den Haag AVEQ interactieve media